VioLet обучи над 500 младежи и специалисти за последните шест месеца

Методиките са популяризирани дори и сред младежи в Судан

VioLet – нашият начин да кажем „не“на насилето

Заключителна конференция по проекта

VioLet посети специализираното училище за деца с увреден слух в Пловдив
Българският вариант на най-ефективната „анти-буллинг” програма в света
Решаването на един конфликт може да ни спести много проблеми
Конвенция на ООН за правата на детето - адаптиран текст за деца
Много често умението за самоотбрана възпитава лични качества у човек
Subscribe to Front page feed
Level Double-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0   Valid XHTML 1.0 Transitional   Valid CSS!